اسامی نفرات برترمسابقه ی درس هایی از قرآن

بنابراعلام نظریکی ازدوستان درخصوص اسامی برتردرس هایی ازقرآن به اطلاع می رساند:   ازتعداد71دانش آموزشرکت کننده ی آموزشگاه،نفرات برترجهت حضوردرمسابقه ی منطقه ای عبارتنداز:

1-میلاد کوهگرد حسینی کلاس اول2-مهدی بیک کلاس اول3-مجتبی دشت آبادی کلاس اول4-محمدرضافتحی کلاس دوم تجربی.به امیدموفقیت این عزیزان

/ 0 نظر / 17 بازدید