گرامی داشت هشتم اسفند ماه

در روز هشتم اسفند ماه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی ضمن گرامی داشت این روز با سخنرانی و اهداء جوایز قرار بر این شد به مدت هشت روز تعداد هشت نفر از دانش آموزانیکه زود تر به سالن نماز خانه ی آموزشگاه جهت اقامه ی نماز می آیند با اهداء جوایزی همچون ساعت،نرم افزار قرآنی،هزینه ی سفر رفت و برگشت به...مورد تقدیر و تشکر قرار بگیرند.

/ 0 نظر / 10 بازدید