موفقیت در مسابقات فرهنگی و هنری

دانش آموزان این آموزشگاه با شرکت شکوه مند خود در مسابقات فرهنگی و هنری در سال تحصیلی 90-91 به خوبی درخشیدند...

در رشته مطالعه و تحقیق دانش آموزان پایه ی اول آقایان رئیسیان،احسان پیمانچی و محمد حافظی فر رتبه ی اول آموزش و پرورش ناحیه ی یک1

در رشته ی مطالعه و تحقیق دانش آموزان پایه ی دوم آقایان پوریا معینی،سید مصطفی میر طزرجانی و محمد زارع چاوکی رتبه ی دوم آموزش و پرورش ناحیه ی یک1

در رشته ی تاتر صحنه ای و سرود مقام دوم آموزش و پرورش ناحیه ی یک1

در رشته ی تفسیر قرآن دانش آموز عصمت الله نورزهی مقام سوم آموزش و پرورش ناحیه ی یک یزد

در رشته ی شعر دانش آموز عباسعلی صنعتدان پایه ی دوم مقام دوم آموزش و پرورش ناحیه ی یک یزد

/ 0 نظر / 14 بازدید